Våra senaste förfrågningar

 • Bo bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak
  Plåt för vindskivor, ränndalar och stuprännor
 • Ove bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak
  Byte/renovering av garagetak efter en eller flera läckor från taket.
 • Anna bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak
  OBS! huset ligger på Öckerö
 • Marianne bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak
  Önskar pannplåt
  Vi tar bort det gamla plåt taket
  Underarbetet ?
 • Kerstin och Leif/Hans bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak
  Senast i september 2020. Annars April -maj2021.

  Fritidshus i Sjöändan Kristinehamn

  Ny takpapp, läkt, takpannor tvåkupigt lertegel, droppbläck och hängrännor.
  Huvudbyggnad ca 1040 taktegel
  Uthus ca 260 taktegel
  Totalt ca 50 nocktegel
  Behöver troligtvis byta 5 kvm bräder 3/4 tum på huvudbyggnad.
  Vindskivor på uthus skall bytas.
  Bef. Stegjärn till skorsten...
 • Anita och Björn bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak
  sommarhus i Mölle - gamla Klubbhotellets receptionsbyggnad - Takets västra sida - renovering av underlagstäckning och läkt pga vattenskada. Mindre fuktskada i takregel kan sannolikt åtgärdas utan byte. Återställande av befintliga betongplattor. Åtgärda takbeläggning vid skorsten.
 • Ulrika bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak
  Omläggning av relativt brant tegeltak med nya lertegelpannor. Ny papp och läkt, kan ev finnas skador som gör att råspont måste bytas. Plåtarbeten kring skorsten och på trapphustak. Vissa häng- och takrännor behöver bytas
 • Martin bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak
  Gäller en sommarstuga som idag har korrugerad plåt som dömts ut vid besiktning. Ny takbeklädnad (papp eller Shingel) samt takavvattning. Utförandetid är flexibelt . Huset ligger på Blidö.

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.